Itegem | lage energiewoning

Baksteenarchitectuur is niet weg te denken uit het vlaamse bouwpatrimonium. Bij deze bio-ecologische houtskelet woning is voor de gevelafwerking gekozen voor een combinatie van massieve bakstenen en baksteenstrips. Zie jij de verschillen ?