E-peil versus S-peil

Hermans Hout & Habitat streeft naar de bouw van zéér energiezuinige woningen waarbij het E-peil lager ligt dan E30 en het S-peil lager ligt dan S28. (dus nu al ver onder de BEN-norm van 2021) 

E-peil

Het is een maat voor de energieprestatie van een woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

Het E-peil hangt af van de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de compactheid, de oriëntatie en de bezonning van het gebouw. Daarnaast beïnvloeden de vaste installaties (voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting) van het gebouw deze maatstaf.

In 2018 ligt het wettelijk E-peil vast op E40

De BEN-norm heeft een E-peil van E30


S-peil

Het ’S-Peil’ is een indicator die alle energetische kwaliteiten van de gebouwschil, zowel de winsten als de verliezen, gelijkwaardig evalueert ten opzichte van de vormefficiëntie. Het S-peil kan verbeteren aan de hand van volgende ingrepen:

  • grote isolatiediktes van de schildelen (vloeren, muren, daken)
  • een perfecte luchtdichtheid van het gebouw, veelal wordt een resultaat bereikt van de passiefhuis-norm
  • bouwknopen verzorgen en koudebruggen vermijden
  • De grootte, oriëntatie en zonnetoetreding van de ramen optimaliseren
  • impact van de zonnewinsten
  • Verliesoppervlakken beperken door te kiezen voor een vormefficiënte geometrie. (De beste vormefficiëntie wordt bekomen door de bolvorm zo veel als mogelijk te benaderen)

Het S-peil bepaalt hoeveel energie de wooneenheid zal nodig hebben om de temperatuur van de woning op peil te houden. Hoe minder energie nodig is en hoe efficiënter de vorm, hoe lager het S-peil.

Hoe lager het S-peil, hoe energie-efficiënter de gebouw-schil is

In 2018 ligt het wettelijk S-peil vast op S31

De BEN-norm heeft een S-peil van S28