De Europese Green Deal, wat is het en wat betekent het voor jou (en je woning)?

woensdag 7 april 2021

De Europese Unie heeft een ambitieus doel: uiterlijk in 2050 wil ze als eerste continent volledig klimaatneutraal zijn. Dit is nodig om onze impact op de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het vraagt wel een behoorlijke transformatie van onze Europese samenleving en economie. Zo is een van de sleutelelementen in het plan, de Europese Green Deal, dat we geen fossiele brandstoffen meer zullen gebruiken. En dat zal de manier veranderen waarop we produceren, hoe we ons verplaatsen en hoe we onze huizen verwarmen.

We moeten nu handelen

Met de gevleugelde woorden ‘We have to act now’ stelde Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter van de EU, tijdens de internationale klimaattop in 2019 de Europese Green Deal voor. Ook al is ons continent maar verantwoordelijk voor 9% van de wereldwijde uitstoot, Europa wil hier het voortouw nemen en zo een globale verandering in te zetten.

‘We have to act now’ – Ursula von der Leyen

De EU Green Deal is een reeks ambitieuze maatregelen die ons gaan helpen met die transformatie. Een holistische aanpak wordt benadrukt, met maatregelen en acties over verschillende beleidsgebieden. Dat wil zeggen dat we in elke sector de gevolgen gaan merken, van energie tot vervoer, industrie tot landbouw, de banken- en dus ook in de bouwsector.

3 grote delen in de Europese Green Deal

Concreet kan deze reeks maatregelen opgedeeld worden in 3 grote delen:

– de uitstoot van broeikasgassen drastisch afbouwen;
door over te schakelen naar hernieuwbare energie, de energie-efficiëntie op te drijven, in te zetten op duurzame mobiliteit en groenere landbouw en door te evolueren naar een circulaire economie, waarbij onze industrie geen grondstoffen meer weggooit, maar ze hergebruikt.

– terwijl de emissies die we niet kunnen vermijden worden gecompenseerd;
door de bossen beter te beheren, ecosystemen te beschermen en te investeren in nieuwe technologie en research.

– zonder iemand te vergeten;
naar schatting gaat deze transformatie tussen nu en 2030 zo’n 1.000 miljard euro kosten. De EU legt hier zelf ongeveer de helft van in, voor de andere helft kijkt ze naar de Europese Investeringsbank, overheden en private investeerders. Von der Leyen benadrukte dat geen enkele lidstaat vergeten zal worden. Er wordt gestreefd naar een kosteneffectief, rechtvaardig en sociaal evenwichtig plan. Dit noemt ze een Just Transition Fond, of een Rechtvaardig Transitiefonds.

‘We vergeten geen enkele lidstaat.’ – Ursula von der Leyen

Van visie naar wet

Voorlopig is de Green Deal niet meer dan een visie op lange termijn. Een eerste stap was de uitwerking van een klimaatwet, die de doelstellingen voor 2050 juridisch vastlegt. Op die manier kunnen lidstaten die zich niet genoeg engageren beboet worden. In december 2020 was het raadsstandpunt over het voorstel van de Europese klimaatwet wel volledig klaar. Hierin werd zelfs de ambitie voor 2030 opgetrokken van 40 naar 55% t.o.v. 1990. Wanneer zowel de Raad als het Europese Parlement dit voorstel heeft aangenomen, kunnen de maatregelen echt worden afgedwongen.

De volgende stappen zijn: de herziening van alle huidige klimaatrichtlijnen en de energiebelasting, de uitwerking van een actieplan voor circulaire economie en de invoering van een systeem om de vervuiler te laten betalen. Een extensief plan dus, maar wél een dat onze samenleving en economie op lange termijn ten goede komt.

Wat kan jij doen?

Jij kan als particulier alvast het verschil maken door te kiezen voor een duurzame energieleverancier en/of je eigen energie op te wekken, ‘schone’ vervoersoplossingen te zoeken en door rekening te houden met biodiversiteit bij de aanplanting rond jouw woning. Daarnaast kan je samenwerken met een partner zoals wij! We combineren onze ambachtelijke kennis met duurzame innovaties. Als pionier in bio-ecologische houtskeletbouw werken wij al bijna 20 jaar met een aantal van deze principes, zoals energiezuinig (wij doen Beter dan BEN) en circulair bouwen.

‘Je kan als particulier ook een verschil maken.’

Zo werken we standaard met circulaire isolatiematerialen en hout blijft immers onbeperkt hernieuwbaar. De productie van bouwmaterialen blijft een grote energievreter en afbraak van gebouwen resulteert in een enorme afvalberg. Doordacht en ecologisch bouwen heeft daarom een zéér belangrijke en directe impact op de klimaatdoelstellingen. Een goede reden dus, om te kiezen voor ecologisch bouwen!

 

Zin om samen een duurzame woning te bouwen? Contacteer ons voor meer info.

Een droomwoning in houtskeletbouw?

Contacteer onze experts
Bekijk onze realisaties